Autor

Ing. Tomáš Malina
V – projekt s.r.o.
Poděbradova 1702/61b
702 00 Ostrava

Osvědčení a certifikáty

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby
Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
Průkaz znalce v oboru stavebnictví
Certifikát odbornosti autorizovaných osob ČKAIT
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací