TP 135

      Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací

PROJEKTOVÁNÍ OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK NA SILNICÍCH A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Schváleno MD - OPK č.j. 489 /05-120 – RS/1 ze dne 6.9.2005 s účinností od 1.10.2005

Současně se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 135, schválené MDS – OPK č.j. 22758/00 – 120 ze dne 10.8.2000