5.4 Bezpečnost dopravy na okružní křižovatce

Je dána návrhovou a dovolenou rychlostí na vjezdech a na okružním jízdním pásu křižovatky, rozhledovými poměry a pohybem chodců a cyklistů v závislosti na návrhových prvcích okružní křižovatky a umístěním svislého a vodorovného dopravního značení, případně dopravního zařízení a veřejného osvětlení.