5.8 Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní zařízení se na okružních křižovatkách navrhuje podle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.