6.1.3 Čekací doba

Střední čekací doba (tw) vychází z rovnic KIMBER/HOLIS odvozených z teorie čekání ve frontě.

Střední čekací doba se zjistí z grafu na obr. 6.2 pomocí rezervy kapacity (R) a kapacity vjezdu (Le).

Obr. 6.2 Střední čekací doba v závislosti na rezervě kapacity a kapacitě vjezdu

Rezerva kapacity vychází ze vztahu

R = Le − Qe          [v/h]

Při navrhování okružních křižovatek je zpravidla ještě únosná čekací doba do 60 sekund. Delší doba se účastníkům silničního provozu jeví jako nepřijatelná.