6.1.4 Délka čekající fronty

Délka čekající fronty (L) se vypočte ze střední čekací doby tw [s] zjištěné podle článku 5.1.4

L=  [(Qe × tw) / 3600] × Lvoz          [m]

přičemž Lvoz se uvažuje pro jeden osobní automobil 6 m.