4.1.1 Dopravní průzkumy

Dopravní průzkumy se provádějí v rozsahu potřebném pro následný návrh geometrického tvaru okružní křižovatky a pro stanovení výhledové intenzity dopravních proudů křižujících se komunikací a skladby jednotlivých dopravních proudů včetně cyklistů a chodců.