5.6 Dopravní značení a dopravní zařízení okružních a miniokružních křižovatek

Pro použití svislých i vodorovných dopravních značek platí zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhl. č. 30/2001 Sb.), technické podmínky TP 65, TP 100, TP 133, TP 169, ČSN EN 128 99-1 a ČSN EN 1436.
Svislé dopravní značky musí být umístěny tak, aby nezhoršovaly rozhledové poměry v okružní křižovatce.
Při navrhování okružních křižovatek je nutno věnovat zvýšenou pozornost návěstím před křižovatkou, a to jak jednotlivým cílům ve svislých dopravních značkách, tak i vodorovnému dopravnímu značení, jimiž jsou vozidla navedena do jednotlivých jízdních pruhů a spojovacích větví.
U okružních křižovatek o vnějším průměru D > 50 m je mimo jiné nutno návěstními i směrovými tabulemi přehledně vyznačit použití jednotlivých jízdních pruhů včas před a na okružním jízdním pásu i na jednotlivých výjezdech, nejlépe umístěním na portálech. U okružní křižovatky v extravilánu (na přechodu z extravilánu do intravilánu) je nutné postupné omezení rychlosti příslušnými svislými dopravními značkami nejméně na 50 km/h. Pokud je středový ostrov zvýšený, má být osvětlen a musí být označen také reflexním dopravním zařízením Z3 vodicí tabule.