5.2.1.3 Jízdní pruhy na vjezdových větvích

Jízdní pruhy na vjezdových větvích jednopruhových se navrhují:

  • v šířce nejméně 3,00 m, zpravidla 3,5 m s korekcí podle vlečných křivek nebo místní potřeby v daném geometrickém uspořádání okružní křižovatky, a to u vjezdu odděleného od výjezdu směrovacím ostrůvkem (dopravním stínem vodorovného dopravního značení V 13). K jízdnímu pruhu se pak přiřadí vodicí, případě odvodňovací proužek nebo zpevněná/nezpevněná krajnice viz ČSN 73 6101, respektive ČSN 73 6110
  • v šířce nejméně 5,50 m mezi zvýšenými obrubami (pro možnost objezdu případně odstaveného vozidla) oddělené od výjezdu dělicím pásem. To platí i pro samostatný vjezd anebo výjezd a spojovací větve.

U dvoupruhových se na vjezdu ponechá příčné uspořádání jízdního pásu stejné jako před okružní křižovatkou a případné přidání nebo redukce jízdních pruhů se navrhnou podle ČSN 73 6101, respektive ČSN 73 6110.