5.4.4 Kolejová doprava na okružní křižovatce

Kolejová doprava na okružní křižovatce není z bezpečnostních důvodů vhodná.