5.10 Městská vybavenost

Městská vybavenost (různá zařízení jako novinové a občerstvovací stánky, telefonní budky, městský mobiliář apod.) se umísťuje v takové vzdálenosti od okružní křižovatky, aby nebránily při jejich provozování (shluk zákazníků apod.) v rozhledu na okružní křižovatce a plynulému průběhu přechodů pěších a cyklistů.