5.1 Miniokružní křižovatka

Miniokružní křižovatka se vyznačuje tím, že:

  • vnější průměr okružního jízdního pásu křižovatky je D ≤ 23 m
  • umožňuje plynulý průjezd směrodatného vozidla skupiny 1 a skupiny 2 N1 po zpevněné vozovce okružního jízdního pásu (bez pojezdu zpevněného středového ostrova)
  • okružní jízdní pás má jen jeden jízdní pruh v šířce nejméně 4,00 m případně upravený podle vlečných křivek směrodatného vozidla
  • vjezd do křižovatky je jednopruhový
  • vjezdy a výjezdy mini okružní křižovatky na stejném paprsku křižovatky zpravidla nejsou rozděleny směrovacím ostrůvkem, ani dopravním stínem
  • středový ostrov je řešen jako plně pojížděný s odlišným povrchem co do struktury povrchu, příčného profilu, po případě barvy, a to pro průjezd větších vozidel, než je směrodatné vozidlo
  • připojovací pravostranné oblouky vjezdových a výjezdových větví se navrhují o R > 3 m
  • příčné sklony se navrhují jako u průsečných nebo stykových křižovatek s výjimkou zpevněných středových ostrovů, které mají mít odlišný příčný sklon i povrch
  • návrhová rychlost je v celé křižovatce včetně vjezdů a výjezdů 30 km/h

Navrhuje se zpravidla jen na místních komunikacích funkční skupiny C–ČSN 736110.