5.2.1.5 Návrhová rychlost

Návrhová rychlost na vjezdech se volí:

  • 30 km/h u okružních křižovatek s vnějším průměrem okružního jízdního pásu 23 m < D < 50 m
  • 50 km/h u okružních křižovatek s vnějším průměrem D > 50 m