3.21 Návrhové zatížení

Návrhové zatížení je dopravní zatížení, které se pro danou křižovatku stanoví prognózou viz ČSN 73 6102. Rámcově je dáno počtem všech vozidel vjíždějících do křižovatky za 24 h a podrobněji počtem vozidel ve špičkové hodině, popřípadě i čtvrthodinovou intenzitou na jednotlivých větvích křižovatky.