5.2.3 Okružní jízdní pás

Okružní jízdní pás okružní křižovatky se projektuje v závislosti na vnějším průměru okružní křižovatky. Jednopruhový se navrhuje zpravidla při vnějším průměru okružní křižovatky 23,00 m až 50,00 m. Dvoupruhový případně i více pruhový, se navrhuje zpravidla jen při vnějším průměru okružní křižovatky větším než 50,00 m.

Na okružním jízdním pásu o dvou a více jízdních pruzích jsou možné dva způsoby uspořádání jízdních pruhů:

  1. ve tvaru mezikruží se způsobem jízdy vozidel v pruzích s napojením vjezdů na vnější jízdní pruh okružního jízdního pásu pomocí připojovacího pruhu. V tom případě je průjezd okružní křižovatkou (okružním jízdním pásem) řešen jako jízda v pruzích.
  2. ve tvaru spirál vždy se stykovým napojením vjezdové větvě (jedno, dvou i vícepruhové) s vjezdem na okružní jízdní pás do vybraného spirálovitého jízdního pruhu, kde každý nový jízdní pruh na okružním jízdním pásu začíná u středového ostrova v místě vjezdu na okružní jízdní pás. Takové uspořádání jízdních pruhů umožní, po zařazení do zvoleného jízdního pruhu, následný přímý výjezd z okružního jízdního pásu. V případě potřeby opuštění okružního jízdního pásu v některém z dalších výjezdů, přejede vozidlo vlevo do nově přidaného (spirálového) jízdního pruhu na okružním jízdním pásu a uskuteční odbočení na následném vybraném výjezdu.
    Tento způsob organizace dopravy má bez řízení provozu světelnou signalizací úskalí střetových míst v místě napojení vjezdu na okružní jízdní pás, ale má nesporné výhody v bezkolizním výjezdu z okružního jízdního pásu.
    Toto spirálovité vícepruhové uspořádání okružního jízdního pásu je však optimální pro světelně řízené okružní křižovatky, kde lze dosáhnout mimořádně vysoké kapacity jak vjezdů, tak i celé křižovatky.