3.1 Okružní křižovatka

Okružní křižovatka je druh úrovňové křižovatky, která má okružní jízdní pás ve tvaru mezikruží, nebo ve tvaru jemu blízkém, na níž je silniční provoz veden jednosměrným objezdem kolem středového ostrova proti směru hodinových ručiček od vjezdu ke zvolenému výjezdu.

Poznámka:
Kruhový objezd není název pro okružní křižovatku. Jde o terminologickou záměnu.

Kruhový objezd je termín ze zákona o provozu na pozemních komunikacích (svislá dopravní značka - zákon č. 361/2000) a vyjadřuje směr jízdy (objezdu) a přednost v jízdě.