5.2 0kružní křižovatka

0kružní křižovatka se vyznačuje tím, že:

  • vnější průměr okružního jízdního pásu křižovatky je D > 23,00 m. Vnější průměr okružního jízdního pásu má rozměr, který odpovídá počtu připojovaných větví pozemních komunikací na okružní jízdní pás, způsobu jejich připojení na okružní jízdní pás a organizaci dopravy na okružní křižovatce. Jednotlivé vjezdy i výjezdy mají na sebe pokud možno bezprostředně navazovat, aby vnější průměr okružního jízdního pásu byl co nejmenší
  • umožňuje plynulý průjezd směrodatnému vozidlu celou křižovatkou po zpevněné vozovce s možností ojedinělého pojezdu prstence nebo zpevněné srpovité krajnice, pokud jsou na okružní křižovatce umístěny, a to zejména větším vozidlům
  • vjezdy a výjezdy na stejném paprsku křižovatky mají být odděleny směrovacím ostrůvkem
  • průjezd vozidel okružní křižovatkou z vjezdu do nejbližšího výjezdu má být uskutečněn pokud možno spojovací větví (snížení dopravního zatížení na daném vjezdu)