5.4.3 Pohyb cyklistů

Pohyb cyklistů se na okružní a miniokružní křižovatce řeší těmito způsoby:

  • pokud je cyklistická doprava vedena po pravém okraji jízdních pásů křižujících se komunikací, je pohyb cyklistů v okružní křižovatce veden po vnějším obvodu okružního jízdního pásu.
  • pokud je provoz cyklistů veden samostatnou cyklistickou stezkou, lze ji buď:
    • napojit na okružní jízdní pás křižovatky vjezdem a výjezdem obdobným způsobem jako místo ležící mimo silnici
    • nebo ji vést mimo okružní jízdní pás. V tom případě cyklistická stezka kříží větve okružní křižovatky kolmo stejně jako přechody pro pěší (zpravidla souběžně s nimi).

Podle potřeby lze výše uvedené způsoby vedení pohybu cyklistů v místě okružní křižovatky kombinovat.

 

Obr. 5.7 Příklady vedení cyklistického provozu