5.2.2.4 Poloměry odbočovacích směrových oblouků

Poloměry odbočovacích směrových oblouků v pravém okraji jízdního pásu z okružního jízdního pásu na výjezdovou větev se doporučují u výjezdu z okružní křižovatky vnějšího průměru

  • od 23,00 m do 50,00 m 15,00 až 30,00 m
  • od 50,00 m a více 30,00 m a více