5.2.1.6 Poloměry připojovacích směrových oblouků

Poloměry připojovacích směrových oblouků v pravém okraji jízdního pásu z vjezdové větve na okružní jízdní pás se doporučují u vjezdu na okružní křižovatku

  • se stykovým napojením na okružní jízdní pás okružní křižovatky s vnějším průměrem 23 m < D < 50 m o poloměru 8,00 až 15,00 m
  • se stykovým napojením na okružní jízdní pás okružní křižovatky s vnějším průměrem D > 50 m o poloměru 15,00 až 30,00 m
  • s připojovacím pruhem o poloměru 30,00 až 50,00 m v závislosti na délce připojovacího pruhu

Přitom platí zásada, že vjezd má být směrován co nejvíce na střed okružní křižovatky.
Tyto poloměry mohou být přiměřeně upraveny podle potřeby dané vlečnými křivkami směrodatného vozidla, popřípadě podle individuálních podmínek dané okružní křižovatky při dodržení zásady pohodlného (ne rychlého) průjezdu i směrodatným vozidlem.
V případě, že větev vjezdu na okružní jízdní pás a následujícího výjezdu je propojena spojovací větví pro pravé odbočení mimo okružní pás, může být připojení vjezdu na okružní jízdní pás a následného výjezdu navrženo jako průsečík připojovacích oblouků pravé strany jízdního pásu vjezdu a výjezdu. To platí rovněž v případě, že intenzita pravého odbočení je tak nepatrná, že toto pravé odbočení lze uskutečnit nepřímo objezdem po celém okružním jízdním pásu křižovatky (smyčkou).