3.24 Přeprava nadměrných nákladů (nadměrná přeprava)

Přeprava nadměrných nákladů (nadměrná přeprava) je přeprava zvlášť rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy (§25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Zobrazení a popisy vybraných prvků základních typů okružních křižovatek

obr3.1
Obr. 3.1 Popis prvků okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem na okružním jízdním pásu a jednopruhovými vjezdy a výjezdy

 

obr3.2
Obr. 3.2 Schéma – část okružní křižovatky s vněj&scron;ím průměrem D > 50m s jednopruhovým okružním jízdním pásem, vjezdy s připojovacími pruhy a spojovacími větvemi

 

obr3.3
Obr. 3.3 Schéma - část okružní křižovatky s vnějším průměrem D > 50m se spirálovitě uspořádanými dvěma jízdními pruhy na okružním jízdním pásu a stykovými dvoupruhovými vjezdy