5.2.1.4 Příčné sklony

Příčné sklony jízdních pruhů vjezdových větví jsou zpravidla dostředné dle ČSN 73 6101.