5.2.2.2 Příčné sklony

Příčné sklony jízdního pásu výjezdových větví jsou zpravidla dostředné dle ČSN 73 6101.