7. PŘÍKLADY ŘEŠENÍ OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK

S účinností tohoto vydání TP 135 se ruší všechny dosud platné části vzorových listů VL 3 – KŘIŽOVATKY z roku 1995 (č.j. 22527/95-230) týkající se okružních křižovatek.

Pro názornost respektive jako ukázky možností řešení (ověřené v projektu, stavbě i provozu) jsou:

  • v příloze č. 2 TP zobrazeny okružní křižovatky realizované v rámci programu "Simulace malých okružních křižovatek" a "Pilotního programu okružních křižovatek", v letech 1900 - 2004 a také mini okružní křižovatky v Ostravě a Pardubicích.
  • v příloze č. 3 TP uvedena alternativní projektová řešení (v souladu s těmito TP v části 5.2) některých možných úprav původních VOK.