5.5.1 Připojení sousední nemovitosti nebo zařízení

Připojení sousední nemovitosti nebo zařízení ležící mimo pozemní komunikaci (autobusová nádraží,čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště, odpočívky apod.) lze řešit připojením účelové komunikace do okružní křižovatky stejným způsobem jako křižující se pozemní komunikace (další větev).
Stejné zásady platí i pro připojení zpevněných polních nebo lesních cest a účelových komunikací s bezprašným povrchem.