5.2.1.2 Připojovacím pruhem

Připojovacím pruhem, a to jen na okružních křižovatkách s vnějším průměrem D > 50 m. Připojovací pruh se navrhuje v pokračování vjezdové větve jako přídatný jízdní pruh na vnějším okraji okružního jízdního pásu. Nejmenší délka připojovacího pruhu je 30 m. I zde musí být svislým, popřípadě i vodorovným dopravním značením jasně směrově vymezen způsob průjezdu okružní křižovatkou. Před okružní křižovatkou návěstní tabulí IS 9b a na okružním jízdním pásu směrovými tabulemi umístěnými na portálech. Šířka připojovacího pruhu se navrhuje 4,0 m, který je nutno ověřit vlečnými křivkami směrodatného vozidla.