6.2.3 Pro kombinované uspořádání okružní křižovatky o vnějším průměru D > 50 m

Pro kombinované uspořádání okružní křižovatky o vnějším průměru D > 50 m je nutno posoudit kapacitu takové okružní křižovatky v závislosti na kapacitě každého vjezdu podle příslušných předchozích vzorců výpočtu kapacity okružních křižovatek.