6.2.2 Pro spirálovitě uspořádané jízdní pruhy

Vzhledem k tomu, že v tomto případě jsou na vjezdu poměry velice blízké poměrům na vjezdu na okružní křižovatku o vnějším průměru D < 50 m (bez světelného řízení) lze použít kapacitní vzorec pro okružní křižovatku o vnějším průměru D < 50 m s určitou modifikací.

Pro jeden jízdní pruh na okružním jízdním pásu v místě připojení dvoupruhového vjezdu

Le = 1600 − 8/9 × (Qk + α × Qa)          [v/h]

Pro dva jízdní pruhy na okružním jízdním pásu v místě připojení dvoupruhového vjezdu

Le = 1800 − 8/9 × (Qk + α × Qa)          [v/h]