5.3.2 Prstenec, srpovité zpevněné krajnice a zpevněné dělicí a směrovací ostrůvky

Prstenec, srpovité zpevněné krajnice a zpevněné dělicí a směrovací ostrůvky se navrhují na stejné zatížení jako přilehlá vozovka, ale s odlišným povrchem oproti přilehlé vozovce (příčný sklon, druh krytu a rovnost povrchu). Kryt těchto zpevněných ploch je zpravidla z kamenné dlažby, profilovaného betonu apod., se záměrně nerovným povrchem, který má působit při jeho pojezdu vozidlem hlukový efekt a vibrace působící nepříjemně na řidiče.
Prstenec, srpovitá krajnice i ostrůvky mají být lemovány na vnějším obvodu (ve styku s vozovkou okružního pásu i křižujících se pozemních komunikací) obrubníkem zvýšeným oproti vozovce o 30 mm pokud možno se skosenou nebo zaoblenou horní podélnou hranou. Toto řešení slouží k tomu, že prstenec, srpovitá krajnice i ostrůvky mohou být pojížděny jen ojediněle (zpravidla rozměrnými vozidly).

 

Obr. 5.4 Příklad (schéma) obrubníku lemujícího prstenec, srpovitou zpevněnou krajnici a pojížděné dělicí nebo směrovací ostrůvky

 

Pokud je nutno ze závažných důvodů realizovat vyšší výškovou úroveň prstence, srpovitou zpevněnou krajnici nebo dělicí a směrovací ostrůvky oproti vozovce okružního jízdního pásu
nebo křižujících komunikací, je to možné nejvíce o 150 mm, přičemž nájezd na vyšší úroveň těchto prvků z vozovky okružního jízdního pásu musí být zkosený nejméně v poměru 1:2.

 

Obr. 5.5 Příklad (schéma) zkoseného nájezdu lemujícího prstenec, srpovitou zpevněnou krajnici a pojížděné dělicí nebo směrovací ostrůvky