5.4.1 Rozhledové poměry

Rozhledové poměry jsou důležitým prvkem pro návrh okružní křižovatky. Řidič přijíždějící ke křižovatce musí mít rozhled na délku pro zastavení s ohledem na provoz vozidel na okružním jízdním pásu křižovatky, a to tak, aby na okružní křižovatce vnějšího průměru D < 50 m a na miniokružní křižovatce:

  • na vjezdu do okružní křižovatky 3,00 m od okraje jízdního pásu na vjezdové větvi měl pro zastavení zajištěn rozhled v úseku 15 m od vnějšího okraje okružního jízdního pásu až po vjezd na okružní jízdní pás do vzdálenosti 25 m:
    • na okružní jízdní pás
    • na předchozí vjezd, je-li v této vzdálenosti vjezd připojen
    • na následující výjezd, pokud je v této vzdálenosti výjezd připojen
  • na okružním jízdním pásu křižovatky měl v každém bodu kružnice odsazené 2,00 m od okraje středového ostrova (prstence) do vozovky okružního jízdního pásu zajištěn rozhled do délky 25,00 m jak na okružní pás, tak i do nejbližšího vjezdu a výjezdu

Těmto požadavkům musí být přizpůsobeno řešení okružní křižovatky, jak co do geometrických prvků, tak i co do umístění bezpečnostních zařízení a svislých dopravních značek, umístění veřejného osvětlení, výškového uspořádání středního středového ostrova, terénu na vnějším okraji okružní křižovatky, ozelenění křižovatky a také případných překážek v rozhledu např. telefonní budky, prodejní stánky, městský mobiliář atd.

V případě, že nelze splnit požadavek na rozhledové poměry na vjezdu do okružní křižovatky ze vzdálenosti 15m od vnějšího okraje okružního jízdního pásu, lze tento vjezd na okružní pás připojit za předpokladu osazení dopravní značky C 2 (stůj, dej přednost).

Pokud je část nebo celý středový ostrov mimo rozhledové pole, řeší se v tom místě jeho výškové uspořádání tak, aby bylo zabráněno v průhledu křižovatkou z větví křižujících komunikací křižovatky.

 

Obr. 5.6 Rozhledové poměry na okružní křižovatce o vnějším průměru D < 50 m a na miniokružní křižovatce

 

Na okružní křižovatce o vnějším průměru D > 50 m se rozhledové poměry řeší obdobně jako u okružní křižovatky menšího vnějšího průměru, ale délky rozhledových polí se zvětšují na 50 m. Vzdálenost počátku rozhledového pole na vjezdu je 30 m. Na okružní křižovatce s připojovacím pruhem na vjezdu je nutno zajistit rozhled:

  • při vjezdu na připojovací pruh na zvýšenou hodnotu dle předchozích údajů
  • z připojovacího pruhu do vnějšího jízdního pruhu okružního jízdního pásu zpět na vzdálenost 30 m