3.7 Samostatný vjezd/výjezd

Samostatný vjezd/výjezd je jízdní pás na jednosměrné komunikaci v místě napojení na okružní jízdní pás.