5.2.3.1 Šířka jízdních pruhů

Na jednopruhovém okružním jízdním pásu okružní křižovatky o vnějším průměru D < 50 m se navrhuje od 7,5 m do 4,0 m s korekcí podle vlečných křivek směrodatného vozidla, kde šířka je proměnná ve vztahu k vnějšímu průměru okružní křižovatky (při nejmenším vnějším průměru je šířka jízdního pásu největší) pro umožnění pohodlného (ne rychlého) průjezdu vozidel okružní křižovatkou

Na dvoupruhovém a vícepruhovém okružním jízdním pásu se jízdní pruhy navrhují v šířce 4,0 m.