5.2.2.1 Šířka jízdního pásu na výjezdových větvích

Šířka jízdního pásu jednopruhové výjezdové větve se navrhuje 4,0 až 5,0 m mezi zvýšenými obrubami s korekcí podle vlečných křivek nebo místní potřeby v daném geometrickém uspořádání okružní křižovatky. V případě rozdělení protisměrných jízdních pásů (vjezdové a výjezdové větve dělicím pásem) je nutné provést příslušné rozšíření vozovky na min. šířku (včetně zpevněné krajnice) 5,5 m nebo mezi zvýšenými obrubami.

Šířka vozovky dvoupruhových (vícepruhových) výjezdů se navrhuje v násobku 4,0 m mezi zvýšenými obrubami včetně zpevněné krajnice s korekcí podle vlečných křivek.