3.22 Směrodatné vozidlo

Směrodatné vozidlo je největší vozidlo, na jehož jízdní parametry a rozměry se navrhuje geometrický tvar dané okružní křižovatky.