5.2.6 Směrovací ostrůvky

Směrovací ostrůvky rozdělují vjezdové a výjezdové větve okružní křižovatky. Navrhují se zpravidla jako zvýšené s nezpevněnou úpravou s vegetací. U okružních křižovatek o vnějším průměru D < 50 m mohou být směrovací ostrůvky zpevněny buď zcela nebo zčásti se stejnou charakteristikou povrchu jako u prstence nebo srpovité zpevněné krajnice.
Směrovací ostrůvky slouží v místech přechodů pro pěší i jako ochranné ostrůvky.
Plocha ostrůvků má být nejméně 5,00 m2.