5.2.7 Spojovací větev

Spojovací větev spojuje dvě sousední křižující pozemní komunikace mimo okružní jízdní pás okružní křižovatky a umožňuje odlehčení okružní křižovatky uskutečněním pravého odbočení po této spojovací větvi bez napojení na okružní jízdní pás křižovatky. Řeší se zpravidla jako jednosměrná pozemní komunikace v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.