6.1.2 Stupně vytížení okružní křižovatky

Výpočet stupně vytížení okružní křižovatky na vjezdu

ALGe = (Qe / Le) × 100          [%]