3.17 Stykové napojení vjezdové/výjezdové větve

Stykové napojení vjezdové/výjezdové větve je přímé napojení vjezdu/výjezdu křižující pozemní komunikace na okružní jízdní pás směrovým obloukem.