5.2.1.1 Stykovým napojením

Stykovým napojením (jako na křižovatce ve tvaru T), kde průběžná (hlavní) komunikace je okružní jízdní pás s předností v jízdě a vedlejší komunikace je připojená vjezdová větev křižující pozemní komunikace.

Stykové napojení je možno řešit těmito způsoby:

  • napojením z jednopruhové vjezdové větve do jednopruhového okružního jízdního pásu u okružních křižovatek o vnějším průměru od 23 m zpravidla do 50 m.
    Zde postačí pro orientaci řidičů při průjezdu okružní křižovatkou směrová návěst IS 9b před okružní křižovatkou a na výjezdech pak směrová tabule IS 3a až IS 3d
  • napojením z jednopruhové, dvoupruhové, nebo i vícepruhové vjezdové větve do dvoupruhového, nebo i vícepruhového okružního jízdního pásu, a to u okružních křižovatek o vnějším průměru D > 50 m se spirálovitě uspořádanými jízdními pruhy na okružním jízdním pásu. V tomto případě musí být pro orientaci řidičů svislým, popřípadě i vodorovným dopravním značením jasně směrově vymezen způsob průjezdu okružní křižovatkou (nejlépe směrovými tabulemi umístěnými na portálech před a na okružní křižovatce).