6. VÝPOČET KAPACITY OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK

Výpočet kapacity okružních křižovatek se provádí tehdy, překročí-li podle prognózy intenzita dopravy na křižovatce zjištěná součtem všech vozidel vjíždějících do křižovatky hodnotu více než 18.000 voz/24h. V odůvodněných případech je třeba posoudit i pravidelné extrémní dopravní zátěže během dne (obchodní a průmyslové zóny apod.).

Vjezd na okružní jízdní pás okružní křižovatky se z hlediska kapacity posuzuje jen u okružních křižovatek. U miniokružních křižovatek se neposuzuje vzhledem k jejich umístění v dopravně málo zatížených zónách.


V roce 2011 byly Ministerstvem dopravy schváleny technické podmínky TP 234 které se zabývají posuzováním kapacity okružních križovatek.