6.2 Výpočet kapacity okružních křižovatek o vnějším průměru D > 50 m

Kapacita takové okružní křižovatky je dána tak jako u okružní křižovatky menšího vnějšího průměru kapacitou vjezdů.
Protože návrh řešení okružní křižovatky o vnějším průměru D > 50 m může být provedeno několikerým způsobem, je nutno i k výpočtu kapacity přistupovat individuelním způsobem.