6.1 Zásady výpočtu okružních křižovatek

Výpočet se provádí na základě výsledku sčítání dopravy a na základě prognóz pro jednotlivá období uvažované výstavby a následného provozu okružní křižovatky.

  • Přepočet na jednotková (ekvivalentní) vozidla

1 osobní vozidlo = 1 v
1 nákladní vozidlo = 2 v (jedno nákladní vozidlo se považuje za 2 vozidla)

  • Zatížení dopravních proudů pro jednotlivé vjezdy jsou na základě hodnot dopravního zatížení získaných buď prostřednictvím dopravních průzkumů, nebo dopravních prognóz určovány následující tři hodnoty na každém paprsku okružní křižovatky.

Qe - intenzita vozidel na vjezdu [v/h]
Qa - intenzita vozidel na výjezdu [v/h]
Qk - intenzita vozidel na vozovce okružního pásu křižovatky mezi výjezdem a následujícím (posuzovaným) vjezdem [v/h] viz obr. 5.1a)