5.5.4 Zastávky hromadné dopravy osob

Zastávky hromadné dopravy osob se umísťují mimo okružní jízdní pás křižovatky.

Zastávky navrhované podélně s komunikací se mohou umístit:

  • před vjezdem do okružní křižovatky, s osazením označníku zastávky nejméně 15 m před vnějším obvodem okružního jízdního pásu
  • na výjezdu z okružní křižovatky, nesmí být začátek vjezdu do zastávkového pruhu od okružního jízdního pásu blíže, než 8,00 m od okružního jízdního pásu.

Vždy však musí být zachován volný jízdní pruh jak na vjezdu tak na výjezdu z okružní křižovatky.
Pro návrh zastávek jinak platí ČSN 73 6425.